Chính sách Cookie

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 1 THÁNG 2021 NĂM XNUMX

Yanre Fitness, và bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào, (“Yanre Fitness”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết minh bạch về các công nghệ chúng tôi sử dụng. Chính sách Cookie này giải thích việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bọ web, pixel, gif rõ ràng và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác”) trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào đăng liên kết đến Chính sách cookie này (gọi chung là “Trang web”). Chính sách Cookie này nên được đọc cùng với Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục duyệt hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ và truy cập Cookie và các Công nghệ theo dõi khác như được mô tả trong Chính sách cookie này.

Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ có thể được lưu trữ và truy cập từ thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trong các Trang web của chúng tôi, trong phạm vi bạn đồng ý. Các Công nghệ Theo dõi Khác hoạt động tương tự như Cookie và đặt các tệp dữ liệu nhỏ trên thiết bị của bạn hoặc giám sát hoạt động trang web của bạn để cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Điều này cho phép Trang web của chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn từ thiết bị của những người dùng Trang web khác. Thông tin được cung cấp bên dưới về Cookie cũng áp dụng cho các Công nghệ theo dõi khác này.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www.allaboutcookies.org và www.youronlinechoices.eu.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác như thế nào?

Yanre Fitness sử dụng Cookie và các Công nghệ theo dõi khác để xác định bạn và sở thích của bạn, để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và để theo dõi việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie và các Công nghệ theo dõi khác để kiểm soát quyền truy cập vào một số nội dung nhất định trên Trang web của chúng tôi, bảo vệ Trang web và xử lý mọi yêu cầu mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Để quản lý Trang web của chúng tôi và cho mục đích nghiên cứu, Yanre Fitness cũng đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích thông tin về khối lượng và mức sử dụng thống kê từ người dùng Trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này sử dụng Cookie liên tục để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng, quản lý nội dung trên Trang web của chúng tôi và phân tích cách người dùng điều hướng và sử dụng Trang web. 

Cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba

“Cookie của bên thứ nhất” là những cookie thuộc về Yanre Thể dục và đó Yanre Địa điểm tập thể dục trên thiết bị của bạn. “Cookie của bên thứ ba” là những cookie mà một bên khác đặt trên thiết bị của bạn thông qua Trang web của chúng tôi.

Yanre Fitness có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để gửi e-mail đến những người dùng đã cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của họ. Để giúp đo lường và cải thiện hiệu quả của việc liên lạc qua email của chúng tôi và/hoặc để xác định xem các thư đã được mở và các liên kết đã được nhấp vào hay chưa, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể đặt Cookie trên thiết bị của những người dùng này. 

Để biết thêm thông tin về cách các công ty này thu thập và sử dụng thông tin thay mặt chúng tôi, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của họ như được chỉ ra bên dưới.

Chúng tôi sử dụng các loại Cookie sau:

Cookie liên tục. Chúng tôi sử dụng Cookie liên tục để cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web của bạn. Điều này bao gồm ghi lại việc bạn chấp nhận Chính sách cookie của chúng tôi để xóa thông báo cookie xuất hiện lần đầu khi bạn sử dụng Trang web. Cookie liên tục vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi đạt đến ngày hết hạn được chỉ định trong Cookie.

Cookie phiên. Cookie phiên là tạm thời và bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi trình duyệt web của bạn đóng lại. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để giúp chúng tôi theo dõi việc sử dụng internet như được mô tả ở trên.

Bạn có thể từ chối chấp nhận Cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần nhất định của Trang web.

Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối Cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp Cookie khi bạn hướng trình duyệt của mình đến Trang web của chúng tôi.

Dữ liệu được thu thập bởi Trang web và/hoặc thông qua Cookie có thể được đặt trên máy tính của bạn sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên.

Cookies của chúng tôi được sử dụng cho các mục đích sau:

LOẠI BÁNH QUYMỤC ĐÍCH
Rất cần thiết/kỹ thuật Những Cookie này là cần thiết để cho phép chúng tôi vận hành Trang web của mình để bạn có thể truy cập chúng khi bạn yêu cầu. Ví dụ: những Cookie này cho chúng tôi biết rằng bạn đã tạo một tài khoản và đã đăng nhập vào tài khoản đó để truy cập nội dung Trang web. Chúng cũng bao gồm các Cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ các hành động trước đó của bạn trong cùng một phiên duyệt web và bảo mật các Trang web của chúng tôi.
Phân tích / Hiệu suấtNhững Cookie này được chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng để phân tích cách Trang web được sử dụng và cách chúng hoạt động. Ví dụ: những Cookie này theo dõi những trang nào được truy cập thường xuyên nhất và khách truy cập của chúng tôi đến từ những địa điểm nào. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin hoặc đăng ký với Trang web, những Cookie này có thể tương quan với bạn. Các Cookie này bao gồm, ví dụ: cookie Google Analytics.
Chức năngNhững Cookie này cho phép chúng tôi vận hành Trang web theo lựa chọn của bạn. Những Cookie này cho phép chúng tôi “nhớ” bạn giữa các lần truy cập. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhận ra tên người dùng của bạn và ghi nhớ cách bạn tùy chỉnh Trang web và dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh kích thước văn bản, phông chữ, ngôn ngữ và các phần khác của trang web có thể thay đổi và cung cấp cho bạn các tùy chỉnh tương tự trong các lần truy cập sau này.
Quảng cáo của bên thứ baCác Cookie này thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang này và các trang khác để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình sử dụng Cookie trên Trang web cho các mục đích tương tự được xác định ở trên, bao gồm thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tạo ra các Cookie này, chẳng hạn như Adobe, Google, LinkedIn và Facebook, có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và có thể sử dụng Cookie của họ để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn trên các trang web khác, dựa trên lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi.

Làm cách nào để từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của tôi đối với việc sử dụng Cookie?

Bạn có thể ngăn tải xuống cookie trên thiết bị của mình bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngừng chấp nhận cookie mới, cách nhận thông báo khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt cookie hiện có. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này cho trình duyệt cụ thể của mình bằng cách nhấp vào “trợ giúp” trên trình đơn của trình duyệt hoặc bằng cách truy cập www.allaboutcookies.org. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không có cookie, bạn không thể truy cập hoặc tận dụng tối đa tất cả các tính năng Trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép người dùng sử dụng “chế độ riêng tư” để xóa cookie sau khi bạn truy cập trang web. Vui lòng đọc phần trợ giúp trong trình duyệt của bạn để tìm hiểu thêm về cách kích hoạt “chế độ riêng tư”. Bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn ở “chế độ riêng tư”; tuy nhiên, trải nghiệm người dùng có thể không tối ưu và một số tiện ích có thể không hoạt động.

Nếu bạn muốn xóa Cookie đã lưu trữ trước đó, bạn có thể xóa Cookie theo cách thủ công bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn Trang web đặt thêm Cookie trên thiết bị của bạn trừ khi và cho đến khi bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình như được mô tả ở trên.

Để biết thêm thông tin về việc phát triển hồ sơ người dùng và sử dụng Cookie nhắm mục tiêu / quảng cáo, vui lòng xem www.youronlinechoices.eu nếu bạn ở Châu Âu hoặc www.aboutads.info/choices nếu ở Hoa Kỳ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về Chính sách Cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Yanre Fitness
No.581 Đường Jin Kiều, Pudong Dis, Thượng Hải Trung Quốc, 200120
Điện thoại: + 86 02161639528
Email: [email được bảo vệ]