Chào mừng bạn đến yanrethể dục.com! Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm mọi nội dung, tính năng và dịch vụ được cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

KHAI THÁC. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2. Riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [siêu liên kết đến Chính sách quyền riêng tư] để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ người dùng Dịch vụ của chúng tôi.

3. Sử dụng Dịch vụ

Khả năng đủ điều kiện 3.1

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để lập một hợp đồng ràng buộc.

3.2 giấy phép

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

3.3 tài khoản người dùng

Một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn tạo tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Quyền sở hữu

Nội dung, tính năng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi được sở hữu bởi yanrefitness.com và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu.

4.2 Nhãn hiệu

"Yanre Fitness” và logo của chúng tôi là thương hiệu thuộc sở hữu của yanrethể dục.com. Bạn đồng ý không sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

XUẤT KHẨU. Nội dung

5.1 Nội dung người dùng

Bạn có thể gửi hoặc đăng nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách gửi nội dung, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối nội dung nhằm mục đích cung cấp và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi.

5.2 Nội dung bị cấm

Bạn đồng ý không gửi hoặc đăng bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, xúc phạm, phỉ báng hoặc vi phạm quyền của người khác.

5.3 Giám sát

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi và xóa bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ của chúng tôi.

6. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, yanrefitness.com và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

7. Sửa đổi và Chấm dứt

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể cập nhật các Điều khoản này và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào như vậy.

8. Luật

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Trung Quốc. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết tại các tòa án ở Trung Quốc.

9. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ quay lại với bạn trong vòng 24 giờ.

© 2015-2023 Yanre Fitness